Προσφορά για το 2021 - Menu Buffet 26€
Ανανεωμένη προσφορά για  μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 26€ για Βαπτίσεις πρωινές και καθημερινές » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2021 - Menu με 29€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 29€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2021 - Menu με 39€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 39€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2021 - Menu Street Food Live με 42€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 42€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2021 - Menu Buffet 26€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 26€ για Βαπτίσεις πρωινές και καθημερινές » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2021 - Menu με 29€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 29€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2021 - Menu με 39€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 39€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2021 - Menu Street Food Live με 42€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 42€  » Δείτε ολόκληρο το menu