Προσφορά για το 2022 - Menu με 29€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 29€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2022 - Menu με 33€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 33€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2022 - Menu με 29€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 29€  » Δείτε ολόκληρο το menu
Προσφορά για το 2022 - Menu με 33€
Ανανεωμένη προσφορά για μενού μπουφέ και κτήμα με μόλις 33€  » Δείτε ολόκληρο το menu